Ons bureau

Zowel als ouder als professional ervaren wij elke dag het belang van een goede (studie)keuze. Tegelijkertijd zien we ook hoe lastig dit kan zijn. Daarbij heeft het maken van een studiekeuze niet alleen consequenties voor uw zoon of dochter maar ook maatschappelijke effecten. Eén van de redenen waarom overheid en onderwijsinstellingen steeds strengere eisen stellen aan de studievoortgang en verschillende maatregelen introduceren om het studierendement te vergroten. Maatregelen waar uw kind vervolgens weer mee te maken zal krijgen.

Het is ons streven uw zoon of dochter zo goed mogelijk te helpen in het maken van een studiekeuze.

De methode die wij hebben ontwikkeld, is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Stimuleren van zowel het denk als het ervaringsproces.

Wij stimuleren uw kind tot nadenken en reflecteren maar ook tot het ondernemen van gerichte actie.

  • Betrekken van het sociale netwerk.

Wij betrekken het sociale netwerk actief in het proces en werken waar mogelijk groepsgewijs. Immers, onderzoek wijst uit dat jongeren gevoelig zijn voor groepsinvloeden en graag leren in groepen.

  • Uw kind kiest.

Wij kunnen en willen niet voor uw kind kiezen. Wij helpen om zelf keuzes te leren maken. In dit proces speelt u als ouder natuurlijk ook een rol. Welke rol dit is, is echter afhankelijk van uzelf, van uw kind en de relatie die u op dit punt met elkaar heeft. 

Mocht u naar aanleiding van de infomatie op onze site nog vragen hebben, bel of mail ons. We staan u graag te woord om te kijken wat we voor u en uw kind kunnen betekenen.