Verantwoording

Door middel van een verschillende testinstrumenten, methodieken, gesprekken en verkennende opdrachten, helpen wij uw kind een keuze te maken. We begeleiden hem/haar, sturen waar nodig, staan klaar, maar uw kind is zelf verantwoordelijk voor het verloop en de uitkomst. Zijn/haar medewerking en inzet bepalen of uw kind met datgene wat hij/zij leert ook daadwerkelijk aan de slag kan als het gaat om het kiezen van een opleiding.

Wat mogen u en uw kind van ons verwachten.

  • Hoge kwaliteitstandaard. Wij werken volgens de beroepsethische regels zoals vastgelegd in de beroepscode door het NIP. Dit waarborgt vertrouwelijkheid.
  • Professioneel. Wij maken gebruik van betrouwbare en eigentijdse methodieken, waarvoor wij gecertificeerd zijn en werken samen met gerenommeerde testleveranciers zoals Pearson, Hogrefe, Meurs HRM en LDC Business.
  • Op maat en persoonlijk. Wij zijn een klein bureau, flexibel, snel schakelend en laagdrempelig.
  • Interactief en transparant. Studiekeuze is geen black box of eenrichtingsverkeer, maar een gezamelijke inspanning
  • Actueel. Wij beschikken over de meest recente studie- en beroepsgidsen (zoals bijvoorbeeld de Keuzegidsen voor MBO, HBO en WO) en hebben toegang tot databases met opleidingen en beroepen. Daarnaast houden wij ons continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de opleidingen- en beroepsmarkt waardoor wij ook zicht hebben op bijvoorbeeld baanperspectieven.