Hoe kiezen adolescenten

Over het brein wordt de laatste tijd veel gepubliceerd en gediscussieerd, mede door de steeds dominantere rol van de neuropsychologie en door boeken zoals  'wij zijn ons brein' (Swaab, 2010). Ook in de studie van de ontwikkeling van de hersenen tijdens de adolescentie periode is vooruitgang geboekt. Er verschijnen regelmatige wetenschappelijke artikelen en nieuwe visies ontstaan uit voorschrijdend inzicht en nieuwe, moderne meettechnieken. Een bekende naam op dit gebied is dr. Eveline Crone die met haar boeken 'het puberende brein' en 'het sociale brein van de puber' (2012) onder een breed publiek bekend is geworden. Centrale gedachte is dat het brein van jongeren in ontwikkeling is, dat de prefrontale cortex langzaam rijpt en flexibel wordt ingezet. Echter wat precies de invloed van dit alles is op het gedrag van adolescenten en op keuzegedrag is onduidelijk. Een simpele oorzaak gevolg conclusie kan en mag nog niet getrokken worden aldus psycholoog Willem Koops (zie ook 'over de kleren van keizer neuro, W. Koops, de Psycholoog, april 2013). Emotionele en sociale invloeden op gedrag spelen bijvoorbeeld ook een rol en dan vergeten we nog de nature - nurture discussie. Het blijft daarmee een boeiende materie. Wilt u meer lezen:

 Interessante sites en boeken over de ontwikkeling van het brein zijn: